Skogsmårdens relation till människan


Skogsmården är en av de arter som har jagats så gott som uteslutande för pälsens skull. Ända tillbaka till medeltiden har den varit ett högt skattat pälsverk, i första hand utnyttjat av de rika klasserna. Den stora minskningen av skogsmården i nästan hela ursprungsområdet kan hänföras till den stora efterfrågan på pälsverk. För att tillgodose denna efterfrågan fångade professionella jägare stora mängder skogsmård med olika sorters fällor. I början av 1900-talet försökte man föda upp skogsmården i fångenskap eftersom skyddande lagar hade tillkommit i många länder och efterfrågan på marknaden hade ökat ytterligare. Hitintills har emellertid uppfödningen av detta mårddjur inte slagit väl ut. Det beror på tekniska svårigheter och höga kostnader för anläggningar och underhåll.


Skriv en kommentar

Marddjur.se - För dig som vill lära dig mer om mårddjur