Föda för skogsmård


Skogsmården klättrar bra i träd och buskar och rör sig med stor säkerhet och snabbhet från gren till gren. Den kan göra hopp på 2–3 m. I vighet kan den tävla med ekorren, ett av dess favoritbyten. Den jagar också på marken, ligger i försåt och använder lukt, hörsel och syn för att lokalisera bytet. Den närmar sig försiktigt, och när den fått tag i bytet dödar den med ett bett i nacken eller strupen. Normalt äter den inte upp bytet direkt, utan drar iväg det till någon lugn plats. Om den inte äter upp hela bytet gömmer den resterna. Ekorrar, smågnagare, kaniner, harar och fåglar, t.ex. orre och järpe, är vanliga byten. Den är emellertid allätare och äter också stora kvantiteter frukter, bär och honung. Enligt nyligen gjorda studier på populationer av skogsmård i Skottland utgör bär huvuddelen av dieten under sensommaren.

Till mårdens naturliga fiender hör räv, lo och större rovfåglar som örn och berguv.


Skriv en kommentar

Marddjur.se - För dig som vill lära dig mer om mårddjur