Fortplantning bland skogsmårdar


Skogsmården parar sig på sommaren, i juni och augusti, och denna period föregås av en ökning av doftmarkeringar och ropande, för att göra det lättare att finna individer av motsatt kön. Om en hanne och hona möts, innan honan är beredd att para sig (t.ex. innan hon avvänt sina ungar helt), kan det bli slagsmål. De fysiologiska aspekterna av skogsmårdens fortplantning är ännu inte helt kända. Ägglossningen framkallas av kopulationen, så kallad inducerad ägglossning. Implantationen sker först efter en ganska lång tid, så kallad fördröjd fosterutveckling, och dräktigheten varar omkring nio månader, varefter ungarna föds i mars-april.

Modern gör i ordning ett mjukt bo i ett ihåligt träd eller någon liknande plats. Bädden utgörs av gräs, löv, mossa, fjädrar och päls. Antalet ungar är 3–5, i undantagsfall upp till 7. Modern slickar dem torra direkt efter födseln. På samma gång äter hon upp moderkakan. Ungarna är blinda vid födseln, och ögonen öppnas inte förrän efter första månaden. De väger omkring 30 gram och är 9–12 cm långa. De diar 6–7 veckor, sedan börjar avvänjningen, och modern kommer med byten som hon fångat. Vid omkring två månaders ålder kan de börja göra små utflykter utanför boet. Modern håller alltid ett vakande öga på dem, och vid minsta fara bär hon tillbaka dem till boet. Om inte ens detta känns säkert, tvekar hon inte att ta dem i nackskinnet och bära dem till en annan plats, som är tillräckligt säker. Ungarna blir snabbt mycket skickliga på att klättra och hoppa både på marken och i trädkronorna, och de kan börja följa modern på hennes turer och lära sig jaktmetoderna. Familjegruppen håller samman fram till sommaren, då var och en letar upp ett eget revir, där de lever sitt oberoende liv. Oftast är det de unga hannarna, som först lämnar familjegruppen, och de följs sedan av honorna. Ungarna blir könsmogna vid omkring två års ålder.


Skriv en kommentar

Marddjur.se - För dig som vill lära dig mer om mårddjur