Förekomst av skogsmård


Ursprungligen var skogsmården allmän och vida spridd i det västra palearktiska området, från Island och norra Spanien österut till floderna Ob och lrtysj i västra Sibirien och från Skandinavien till södra Italien, Sardinien, Sicilien, Balearerna, Mindre Asien och Iran. I dag är den försvunnen från stora områden eller reducerad till mycket låga populationsnivåer. Detta beror på den intensiva jakten den utsatts för på grund av den värdefulla pälsen. Det är endast i länder där man skyddar skogsmården, som man kan märka någon som helst ökning.

Skogsmården föredrar vilda, vidsträckta skogar med gamla grova träd- såväl barrskog, lövskog som blandad skog- med ringa undervegetation. Den förekommer både på lågland och i berg, upp till 2 000 m höjd. I Sverige finns den i hela landet. Talrikast är den i mellersta Norrland. Under de senaste åren har det rapporterats flera fall där mårdfamiljer har slagit sig ner i bostäder, på vindar och i mellantak.


Skriv en kommentar

Marddjur.se - För dig som vill lära dig mer om mårddjur